قبل از صفر

این بلاگ مراحل ابتدایی تشکیلش رو در حال گذروندن هست و چون این روزها درگیری درسی زیادی دارم ممکن هست مقداری طول بکشه تا آماده شروع فعالیت بشه و اولین نوشته رو بنویسم. خوشحالم که تونستم با کمک امیرمحمد عزیز این قدم رو بردارم. تا به زودی.

فوتر سایت